Carl Emil Lind, faglig sekretær i DSU

DSU og FOA Ungdom er gået sammen i kampen for at eliminere tvungen deltid. Vi har udset Køge Kommune, Herlev Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune som fokuskommuner, hvor vi vil have indført en fuldtidspolitik.

Omsorgssektoren er en af grundstenene i vores samfund. Hver dag knokler dedikerede velfærdsmedarbejdere for at give borgerne den pleje og det smil, de ikke får andre steder. Men på trods af at velsagtens alle kan blive enige om vigtigheden af omsorgsfagene, så er det ikke den vigtighed, mange af medarbejderne mødes med ude i virkeligheden.

Der er nemlig et stort problem, der har store konsekvenser: 80 procent af alle social- og sundhedsassistenter arbejder på deltid. For nogle er det fint – de har nemlig selv valgt det. Men for alt mange er det ikke et valg, men i stedet et standardvilkår for de jobs, de kan vælge imellem.

Når man spørger FOA-medlemmer under 31 år, svarer hele 76 procent, svarende til tre ud af fire, at de gerne vil arbejde fuldtid. Men det er ikke muligt lige nu.

De unge nyuddannede møder et arbejdsmarked med vikariater, løsansættelser og kontrakter med få timer. Arbejdsmarkedet er ved at udvikle sig i en helt forkert retning, hvor unge konstant skal stå standby for at få et arbejde eller blive sat op i tid. Nogle har sågar flere jobs for at få hverdagen til at hænge sammen.

 

Vores fælles kamp for fuldtid er ikke kun en kamp mod tvungen deltid. Det er en kamp mod økonomisk ulighed, for ligestilling og for den enkeltes frihed

 

Vi mener, at fuldtid børe være udgangspunktet, og at deltid skal være frivilligt. I løbet af et arbejdsliv mister man 2,4 millioner kroner ved at arbejde deltid, i forhold til hvis man havde haft samme stilling på fuldtid.

I forvejen er FOA’s medlemmer ikke dem, der fylder mest i lønstatistikkerne. Desværre bidrager kommunerne også aktivt til, at omsorgssektoren er blevet et deltidsarbejdsmarked. Ofte opslår kommunerne nemlig nye stillinger på deltid eller ansætter vikarer i stedet for fuldtidsmedarbejdere.

Derfor er vores fælles kamp for fuldtid heller ikke kun en kamp mod tvungen deltid. Det er også en kamp mod økonomisk ulighed, for ligestilling og for den enkeltes frihed.

Medarbejdere i omsorgssektoren fortjener flere penge mellem hænderne og en god start på arbejdslivet. Men det er ikke en tryg start, når man som nyuddannet SOSU-assistent kun får 30 timer og en løn derefter. Desuden giver det også en betydeligt ringere pension, der gør, at man er stillet dårligere senere i sit liv. Kampen for fuldtid er en kamp mod ulighed.

Men det handler også om ligestilling, efter det primært er et problem i de klassiske “kvindefag”. FOA’s medlemmer inden for brandvæsenet oplever f.eks. ingenlunde det samme. Traditionelt er det også kvinderne, der har haft deltidsjob, fordi de skulle passe huset derhjemme. Den logik hører fortiden til. Solidariteten hos os er med de kvinder på gulvet, som ønsker at gå op i tid på deres arbejde.

Det er også et spørgsmål om frihed, fordi det handler om, at de ansatte skal leve et uafhængigt liv. Man skal f.eks. ikke være afhængig af, at ens partner har en bedre pension. Det er en kamp for, at man kan vende sit liv 180 grader uden at skulle frygte, at ens økonomi smuldrer, hvis man pludselig skulle stå alene.

 

DSU og FOA Ungdom foreslår:

 

  • Kortlæg tvungen deltid
    Der skal indføres et socialt barometer, der kan måle en kommunes brug af tvungen deltid. Formålet er at kortlægge udbredelsen af deltid. Det er et billigt og effektivt middel til at kortlægge omfanget af problemet og kan bruges til at sætte målsætninger for, hvor mange man vil have op i tid.
  • Indfør fuldtidspolitik
    Kommunerne skal forpligtes på at indføre en fuldtidspolitik, der betyder, at kommunen som udgangspunkt skal tilbyde nye stillinger som fuldtid.
  • Begræns vikariater
    Brugen af vikariater er steget i omsorgssektoren. Det er et problem for de borgere, der oplever mange skift. Men det er også et problem for de medarbejdere, der ønsker fuldtid, når der kommer øget kamp om tiden. Vikariater skal være en sidste udvej, og tendensen med flere vikarer skal vendes.

 

Vi håber, at du vil stå sammen med os i kampen for fuldtid!


 


Billede fra FOA Ungdoms #FuldtidJaTak-kampagne i 2015.