I år er det 50 år siden, at Danmark indførte den frie abort. Det var en vigtig sejr for kvinders ret til eget liv og krop. Men siden indførelsen af den frie abort i 1973 har abortgrænsen været den samme på 12 uger. Alle partier – inklusiv Socialdemokratiet – har sovet i timen, når man ikke har formået at forbedre kvinders abortrettigheder i Danmark.

Det skal være slut med at hvile på laurbærrerne. Derfor kræver DSU af regeringen – og i særdeleshed Socialdemokratiet – at abortgrænsen hæves til 20 uger

“Den danske abortlovgivning er forældet og markant mere restriktiv end vores nabolandes. Vi har en af Europas laveste abortgrænser, og jeg er skuffet over, at vores eget parti, Socialdemokratiet, gennem forskellige regeringsperioder, ikke har formået at hæve ambitionsniveauet. Det skal være slut med at hvile på laurbærrerne. Derfor kræver DSU af regeringen – og i særdeleshed Socialdemokratiet – at abortgrænsen hæves til 20 uger”, udtaler DSU’s forbundsformand, Katrine Evelyn Jensen og fortsætter: 

Vi socialdemokrater skal gå forrest og vise, at adgangen til abort ikke blot skal bevares men også udvides

“Når de voksne ikke kan finde ud af at forbedre lovgivningen, må yngre kræfter jo træde til. Derfor er vi også en masse unge, socialdemokratiske kvinder i dag ude med et samlet opråb til vores parti om, at de skal komme ind i kampen og hæve abortgrænsen. For grundlæggende handler det om frihed. Frihed til selvbestemmelse. Frihed til egen krop. Vi socialdemokrater skal gå forrest og vise, at adgangen til abort ikke blot skal bevares men også udvides.”

På årets kampdag afholder DSU arrangementer i både København og Aarhus under temaet “Hæv abortgrænsen – 100 grunde til 20 uger”. Arrangementerne er åbne for alle, og pengene, som DSU indsamler, går ubeskåret til færøske Frítt Val, som er en organisation, der kæmper for kvinders ret til abort på Færøerne:

“Organisationen Frítt Val kæmper en brav kamp for abortrettigheder på Færøerne. Den kamp vil DSU også gerne støtte, så de forhåbentligt kan stå endnu stærkere i kampen for det frie valg til færøske kvinder”, siger Katrine Evelyn Jensen. 

For yderligere information kontakt DSU’s forbundsformand, Katrine Evelyn Jensen, på tlf.: 26 12 58 58 eller på mailadressen kej@dsu.net.