Af Andreas Petersson

I løbet af det seneste års tid har en arbejdsgruppe i Politisk Udvalg i DSU været i gang med et omfattende arbejde omkring medejerskab og demokratiske virksomheder.

På DSU’s 43. kongres sidste år blev der vedtaget et politisk kongresoplæg med titlen “En retfærdig økonomi for alle”. Det politiske kongresoplæg udgør de overordnede rammer og det politiske grundlag for DSU i indeværende kongresperiode (2020-2022).

Nu lancerer Danmarks Socialdemokratiske Ungdom et erhvervspolitisk udspil fokus med fokus på medejerskab og demokratiske virksomheder. Netop medejerskab er også en af de tre grundsøjler i DSU’s principper for en ny økonomisk politik. DSU vil skabe frihed til social tryghed gennem mere omfordeling af velstand og medejerskab og sikre mennesker mere magt over eget arbejdsliv.

“Vi mener grundlæggende, at medarbejderne skal have en større andel af indflydelsen, ejerskabet og velstanden hos virksomhederne. Vores ambition er at sikre mere lighed, højere produktivitet, mere indflydelse og stærkere virksomheder. Det kan DSU’s medejerskabsudspil bidrage til at levere”, siger Frederik Vad, forbundsformand i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.

For DSU og arbejderbevægelsen har kampen for sociale fremskridt og demokratiske fremskridt altid gået hånd i hånd. Desværre er kampen for mere demokratisk indflydelse og medbestemmelse for almindelige mennesker i dag forsvundet. Samtidig er velstanden samlet hos færre og færre familier i nogle af de største virksomheder, alt imens den økonomiske ulighed vokser.

Derfor ønsker DSU at skabe optimale rammer for flere virksomheder, hvor medarbejderne får større indflydelse, større del i overskuddet og har mulighed for at blive en del af ejerkredsen. Det sikrer både større produktivitet, mindre sygefravær, mere lighed og flere danske arbejdspladser.

Et fællesprojekt for centrum-venstre

I modsætning til den yderste venstrefløj er DSU dog ikke tilhænger af et opgør med den private ejendomsret, understreger DSU’s forbundsformand, Frederik Vad. I stedet ønsker DSU at skabe økonomiske incitamenter, der gør det mere attraktivt for en virksomhed at dele ejerskabet med sine medarbejdere.

“En ny socialdemokratisk erhvervspolitik skal give virksomhederne positive incitamenter til øget medejerskab. Her er både penge at tjene, mere økonomisk lighed og gode erfaringer fra udlandet. Det her bør være et fællesprojekt for centrum-venstre og et nyt kapitel i dansk erhvervspolitik”, siger han.

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2021 blev regeringen og aftalepartierne enige om at nedsætte en ekspertarbejdsgruppe med fokus på demokratiske virksomheder. Det er noget, som DSU har presset på for igennem længere tid. Derfor vækker det også glæde, at der på den seneste finanslov er afsat midler til at styrke vidensgrundlaget om demokratiske virksomheder i Danmark.

“Det var ikke det, der trak overskrifter på finansloven. Men det er sindssygt fedt, at der er sat forskningskroner af til at undersøge det kæmpe, økonomiske potentiale for disse virksomhedsformer. Det er forhåbentlig første skridt på vejen mod mere medejerskab og flere demokratiske virksomheder”, siger Frederik Vad.

 

Du kan læse udspillet “Medejerskab” her.