Demokrati var en afgørende byggesten, da Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) blev stiftet for lidt over 100 år siden. Men det er stadig – og skal altid være – en af de mest afgørende søjler i og for DSU.

Op gennem det 20. århundrede stod DSU, Socialdemokratiet, fagbevægelsen og øvrige organisationer i arbejderbevægelsen skulder ved skulder i kampen for at sikre, at mennesker fik større magt over egen tilværelse i alle livets facetter.

For DSU handler den politiske kamp ikke kun om lighed og social retfærdighed. Den handler grundlæggende også om at give mennesker mod, evner og vilje til at sætte sig bag rattet i deres eget liv. De sociale fremskridt og demokratiske fremskridt skal følges ad.

”DSU’s kamp for at give mennesker større indflydelse over egen tilværelse har altid gennemsyret som en rød tråd i organisationen. Respekten og loyaliteten over for demokratiet har været drivende for DSU’s politiske fundament. Vi er demokratiske socialister – i den rækkefølge”, siger Frederik Vad, der er forbundsformand i DSU.

Der er stadig behov for demokratiske fremskridt

Desværre er kampen for mere demokratisk indflydelse og medbestemmelse for almindelige mennesker i dag forsvundet – også i Socialdemokratiet. DSU mener, at der er brug for progressive, socialdemokratiske svar.

”Der er stadig behov for demokratiske fremskridt. Det har været en af DSU’s bærende søjler fra starten. Nu skal vi for alvor genoplive den kamp”, siger Frederik Vad.

Mere borgermagt i velfærdsstaten

De seneste årtiers systematiske centralisering har også ført til en centralisering af indflydelsen. Der er kommet færre folkevalgte, alt imens forvaltninger og andre administrative enheder kun har vokset sig større og større.

Med udspillet ”Tættere på – Flere uddannelser og stærkere lokalsamfund” har den socialdemokratiske regering på ny pustet liv i debatten om et Danmark i balance.

Der er brug for, at staten og kommunen ikke altid tror, at den ved bedst

DSU mener, det er vigtigt at oprette flere uddannelsespladser lokalt og sikre velfærdsinstitutioner i hele landet. Men kampen for en bedre balance mellem land og by skal også rumme en kamp for at give borgerne større magt over velfærdsinstitutionerne. Alt for meget indflydelse er centraliseret hos de store kommuner, mener DSU’s forbundsformand, Frederik Vad.

”Vi burde skabe flere demokratiske fremskridt for borgerne i velfærdsstaten. Styrke den direkte borgermagt. Lad os tage mere magt fra de store administrationer og give den til dem, som dagligt er afhængige af velfærdsstatens institutioner. Vi kunne starte med at rykke mere økonomiske magt fra rådhuset til de enkelte velfærdsinstitutioner”, siger han og fortsætter:

”Vi skal turde sige det, som det er. Der er brug for et mere folkeligt engagement omkring vores velfærdsinstitutioner, og der er brug for, at staten og kommunen ikke altid tror, at den ved bedst. Borgermagten skal styrkes. Ikke gennem tåbelige udliciterings- og privatiseringseventyr, men gennem direkte indflydelse til den enkelte borger og de enkelte lokalsamfund”.

Et demokratisk erhvervsliv

Det skal kunne betale sig at arbejde – også for demokratiske fremskridt!

I januar fremlagde DSU et omfattende medejerskabsudspil, som vakte både interesse og begejstring blandt aktører i såvel dansk politik som erhvervsliv. DSU’s medejerskabsudspil fik også omtale i både Dagbladet Information og Weekendavisen.

Desværre er regeringen lidt for fraværende på denne dagsorden. Derfor vil DSU fortsat presse på for, at regeringen og Socialdemokratiet skal føre en aktiv erhvervspolitik, hvor virksomhederne får økonomiske incitamenter til at dele indflydelsen, velstanden og ejerskabet med medarbejderne.

Læs mere om DSU’s ”Medejerskab”-udspil her.