Artikel af Frederik Vad Nielsen

Fotos af Nikolaj Frømsdorf Bache Schou

 

DSU bruger første halvår af 2018 på at sætte fokus på klima og bæredygtighed. Det vil skinne igennem på alle niveauer i organisationens arbejde.

 

Engang havde Danmark verdens grønneste og mest bæredygtige ambition for hele samfundet. Under socialdemokratisk ledelse i 1990’erne, satte vores land nye standarder for energieffektivitet, omlægning til vedvarende energi og miljøhensyn i produktionen. Vi viste at økonomisk vækst ikke behøver at gå hånd i hånd med voksende udledning af drivhusgasser, men at den grønne omstilling faktisk kan skabe nye arbejdspladser.

 

Sådan er det ikke længere. Danmark sakker bagud i det internationale kapløb om grøn udvikling og omstilling. Snart vil de nye udviklingsøkonomier overhale vores ambitionsniveau, på baggrund af krav fra voksende middelklasser, der kræver renere luft i byerne og fødevarer af højere kvalitet. Løkke-regeringens systematiske nedskæringer på den grønne omstilling truer den position vi skabte i 1990’erne, som et udstillingsvindue og et laboratorium for bæredygtige løsninger.

 

EN FÆLLES RETNING

Det vil DSU ikke finde sig i. Derfor bruger vi første halvår af 2018 på at sætte fokus på klima og bæredygtighed under overskriften ”Gør Danmark grønt igen”. For første gang forsøger vi at lade ét politisk tema gennemsyre alle led i organisationens arbejde. Vi ønsker at få en fælles retning for DSU’s politiske og organisatoriske arbejde, for på den måde at skabe de bedst mulige rammer for DSU’s forandringsarbejde.

 

Indsatsen blev kickstartet på årets første kursusweekend. Her var de klassiske kurser afskaffet til fordel for en masse forskellige workshops, der alle havde til formål at klæde DSU’erne på til at kaste sig ind i bæredygtigheds- og klima-kampen. En masse DSU’ere blev klogere på grøn industri, fik redskaberne til at lave grøn forandring i kommunerne og udviklede argumenter til at smadre højrefløjen i debatten om grøn omstilling.

 

I løbet af halvåret vil DSU’ere over hele landet deltage i den grønne kampagne, og tage vores budskab med ud på uddannelsesinstitutionerne. Derudover vil en række grønne forandringsprojekter blive sat i søen i forskellige kommuner så vi får klima på dagsordenen de steder hvor vi bor. Samtidig vil DSU forsøge at få indflydelse på Socialdemokratiets klima- og energipolitiske prioriteringer – ikke mindst i forhandlingerne om et nye energiforlig. Alt i alt vil DSU kæmpe for forandring og indflydelse på lokalt, nationalt og internationalt plan.

 

Vi håber og tror på at det er den rigtige måde at arbejde på for DSU. Vores organisation skal arbejde i samme retning, for på den måde at sikre, at vi udnytter vores menneskelige og økonomiske ressourcer mest effektivt. Hvis vi dygtiggør hinanden inden for den samme politiske dagsorden, og så forsøger at skabe forandring på baggrund af dagsordenen, bliver vores organisation stærkere.

 

Kom med i vores kamp for at gøre Danmark grønt igen!