Frederik Vad, forbundsformand

Coronakrisen har været ekstra hård for landets fattigste og mest udsatte mennesker. Isolation, ensomhed og ringe muligheder for livsvigtig social kontakt har haft store konsekvenser for dem, der har mindst – både økonomisk og socialt. Krisen ser ud til at fortsætte, og nu står julen for døren. En tid, der i år bliver ekstra presset for dem, der mest har brug for den.

Søgningen til årets julehjælp ser ud til at slå alle rekorder i nyere tid. Dansk Folkehjælp, som er landets største uddeler af julehjælp, kan berette om rekordmange ansøgere. Sidste år søgte 14.600 børnefamilier om julehjælp, og tallet for i år er hele 15.069 børnefamilier. Langt størstedelen fortæller, at coronakrisen har forværret deres situation. Det er dybt ulykkeligt og viser, at krisens første og største ofre altid er dem, der har mindst.

Samtidig vil corona-retningslinjerne helt sikkert betyde, at det bliver sværere for kommunerne og civile organisationer at arrangere fællesarrangementer hen over juledagene for værdigt trængende. I de seneste uger har blandt andre Røde Kors meldt ud, at organisationen er nødt til at aflyse flere af sine planlagte julefester for ensomme. Alt det, som fællesskabet plejer at levere til disse mennesker, er nu i fare for at blive skrottet fuldstændigt.

Signalet fra politikerne til julehjælpsorganisationerne skal være klokkeklart: Giv alle berettigede ansøgere julehjælp – og send fællesskabet regningen i januar, når regnskabet er gjort op.

Regeringen og Folketinget bør så hurtigt som muligt lave en julehjælpepakke til landets fattige, ensomme og sårbare udsatte. Tiden er knap. Konkret bør politikerne på Christiansborg give en ”juleaften-garanti” fra staten til alle, der søger julehjælp hos forskellige organisationer. De berettigede ansøgninger, som organisationerne ikke selv har mulighed for at imødekomme, skal dækkes af staten. Signalet fra politikerne til julehjælpsorganisationerne skal være klokkeklart: Giv alle berettigede ansøgere julehjælp – og send fællesskabet regningen i januar, når regnskabet er gjort op.

Derudover bør der laves en refusionsordning for kommuner og organisationer, som laver aktiviteter for fattige og udsatte i juledagene. De økonomiske omkostninger ved at splitte julearrangementer op – og generelt overholde corona-retningslinjerne – kan simpelthen være for uoverkommelige. Det er godt, at regeringen har lavet en undtagelse for forsamlingsforbuddet, så der kan afholdes julearrangementer for socialt udsatte og beboere på sociale tilbud, men det kan vise sig ikke at være tilstrækkeligt. Derfor bør der sikres statsligt finansieret refusion for minimum 50 procent af udgifterne til jule- og nytårsaktiviteter for disse grupper i kommunerne.

Langt de fleste lider afsavn i disse hårde uger og måneder. Mennesker mister deres job, mange selvstændigt erhvervsdrivende går nedenom og hjem, og familier kan ikke samles på vanlig vis. Men der er ingen tvivl om, at de mest sårbare og udsatte mennesker lider de største afsavn og derfor fortjener den største opmærksomhed fra fællesskabets side.

Juletiden er noget helt særligt for alle – også dem, der har mindst. Lad os derfor sikre nogle værdige juledage for så mange som overhovedet muligt. Vi har ikke menneskeligt råd til at lade være. Uret tikker.Debatindlæg bragt i Kristeligt Dagblad 10. december 2020.