Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) ser overordentligt positivt på Regeringens netop lancerede sociale 2020-mål. Dog mener DSU, at der er behov for at få konkretiseret, hvilke initiativer der skal til for at forandre samfundet i den af Regeringen ønskede retning. DSU kommer derfor selv på banen med en række forslag, der skal sikre, at Regeringen kan opnå målet om, at andelen af 15-17-årige udsatte unge, der begår kriminalitet skal falde til mindst 25 procent.

”Unge kriminelle skal have en ny start. DSU mener, at kriminalpræventivt arbejde og resocialisering skal være pejlemærkerne i retspolitikken. Vi foreslår derfor Regeringen at indføre en udvidet ungdomssanktion, der sikrer, at ingen unge under 18 må afsone deres straf i fængsel. Kommer de først i fængsel, er der en stor risiko for, at de igen vil begå kriminalitet, når de kommer ud. I stedet skal vi i højere grad benytte os af konfliktråd, som alternativ til fængselsdomme. Al erfaring viser, at det er et bedre redskab”, udtaler forbundsformand for DSU, Camilla Schwalbe.

Derudover ønsker Danmarks Socialdemokratiske Ungdom en differentieret straffeattest, hvor pletten på straffeattesten fjernes eller i det mindste forkortes betragteligt;

”I dag er der alt for mange unge, der ikke kan komme videre efter, at de har afsonet deres straf. De skal have en udstrakt hånd og hjælp til at blive resocialiseret. Mange kan hverken få job eller læreplads, fordi de har en plet på straffeattesten. Som socialrådgiver har jeg selv oplevet, hvordan de her unge gentagende gange falder tilbage i det kriminelle spor, fordi de oplever at samfundets straf fortsætter, selv når dommen er afsonet. Derfor skal vi fjerne pletten på straffeattesten”, siger Camilla Schwalbe.

Derudover mener DSU også, at der skal indføres smarte straffe, der er af en opdragende karakter – eksempelvis nedvaskning af den graffiti, man selv har malet i skolegården eller være med til at skifte de ruder, man har smadret. Endvidere skal det kriminalpræventive arbejde styrkes med en egentlig SSP-lov, der forbedrer det lokale kriminalpræventive og behandlende samarbejde mellem skole, socialmyndighed og politi.

For yderligere information, kontakt forbundsformand for DSU, Camilla Schwalbe på tlf. 49055300