Vi venstreorienterede taler ned til fremtidens generationer – i stedet for at tale op til dem. Vi svageliggør unge i stedet for at give dem incitamenter til at finde styrke. Vi møder kun den voksende mistrivsel med symptombehandling i stedet for at gå til nældens rod. Vi leverer ikke venstreorienterede svar på, hvordan vi skaber flere ordentlige liv for unge. I stedet leverer vi klynkeri, uklare forventninger og en svagere bro mellem rimelig indsats og en retfærdig bid af kagen.

Der er brug for en ny værdikamp. Og den bør Socialdemokratiet starte. En kamp for at skabe et fællesskab, hvor flere unge finder mening med tilværelsen. En kamp for at skabe et samfund, hvor unges mulighed, for at skabe et godt voksenliv, bliver bedre. En kamp for at skabe et land, hvor de stærkeste ikke bliver de svageste, men hvor alle ved, hvem der først skal til fadet. En kamp for at skabe en myndiggørende fremtid.

En myndiggørende politik får flere unge til at sætte sig bag rattet i deres eget liv. Bygger bro mellem rimelig indsats og et retfærdigt resultat. Den sikrer, at bidrag til fællesskabet belønnes, og at incitamenter, til at gøre det, bliver stærkere. Gør det nemmere for unge at håndtere modgang.

DSU fremlægger 10 teser for en myndiggørende fremtid. Et nyt fundament for socialdemokratisk politik. Lad arbejdet begynde!

 

1. Sociale fremskridt skal ske i en retfærdig rækkefølge frem for at lade de højestråbende komme først.

Det skal blive tydeligere for alle i samfundet, hvem der er svage og stærke. Sådan er det ikke i dag. I årevis er de mindst privilegerede unge kommet bagerst i køen. Til gengæld er de højestråbende interesser kommet forrest. F.eks. blev uddannelsesloftet afskaffet på den første røde finanslov, men vi har stadig ikke fået et læseløft af de mindst ressourcestærke unge. Politikernes signaler siver ned befolkningen, og det ses bl.a. i uddannelsesdebatten. Det sociale kompas skal stå langt skarpere.

2. Hellere få flere unge i myndiggørende fællesskaber end at lave svageliggørende symptombehandling.

Vi skal bruge myndiggørende fællesskaber til at bekæmpe dele af den enorme mistrivsels- og sårbarhedskrise i samfundet. Fællesrum, som kan bekæmpe den voksende ensomhed, stress, angst og depression. Hvor man kan glemme sig selv, yde en indsats for noget større, møde folk, man ikke selv har valgt, og blive klædt på til livet. Fritidsjob, værnepligt, efterskole, kultur og foreningsliv som de vigtigste eksempler. I dag er vores venstreorienterede svar udelukkende symptombehandling, såsom gratis psykologhjælp på finansloven og en ideologisk kamp for færre test og karakterer i skolen.

3. Det er vigtigere, at alle unge lærer at læse, skrive og regne tidligere, end at nogle unge får flere uddannelser senere.

Alle unge skal have mulighed for at skabe sig et værdigt liv. Den grundlæggende forudsætning for et værdigt liv er, at alle kan læse, skrive og regne. Sådan er det ikke i dag. Vi skyder med spredehagl i vores uddannelsespolitik. I årtier har vi ladet op mod en femtedel forlade grundskolen uden at kunne læse, skrive og regne. Det svigt skal stoppes nu. Fra nu af skal Socialdemokratiet og venstrefløjen blive enige om, at hovedformålet med uddannelsespolitikken er, at alle kan læse, skrive og regne.

4. Mere medejerskab i den private sektor og civilsamfundet skal erstatte et enøjet fokus på investeringer i den offentlige sektor.

Flere mennesker skal have ansvar og indflydelse over større dele af deres hverdag – ikke mindst i arbejdslivet. I dag har Socialdemokratiet stirret sig blind på investeringer i den offentlige sektor som rammen for at skabe sociale fremskridt for mennesker. Derfor skal vi – ligesom i landende omkring os – skabe flere positive incitamenter for ejere til at sikre, at medarbejdere, forbrugere og frivillige får større medejerskab i Danmark. Fra den familieejede virksomhed til fodboldklubben i Superligaen. Det gælder også borgere, pårørende og medarbejdere i velfærdsinstitutionerne.

5. Det er vigtigere, at unge selv har råd til at flytte tidligt hjemmefra, end at forældre har råd til at købe flere boliger.

Flere unge skal meget tidligt få mulighed for selv at skabe et selvstændigt voksenliv. I dag flytter unge senere hjemmefra, og flere får en forældrekøbt lejlighed smidt efter sig. Socialdemokratiet bør vælge side her: Unge skal under og efter arbejde og uddannelse kunne få adgang til et sted at bo. Det må gerne koste midaldrende forældres mulighed for at købe en anden, tredje eller fjerde bolig. At kunne flytte tidligt hjemmefra, er et af de største frihedsbreve, vi kan give unge voksne.

6. Unge skal have incitamenter til at arbejde og uddanne sig ind i klimakampen på bekostning af et misforstået ligemageri i uddannelsessystemet.

Vi skal som samfund belønne de unge, som gerne vil bidrage ekstra til at løse fællesskabets store udfordringer. Ingeniører, elektrikere og vindmølleoperatører skal f.eks. få os helt i mål med århundredets grønne omstilling. Det bør kaste økonomiske gulerødder, boliggaranti og andre fordele af sig. Vi skal ikke være bange for at give en særlig belønning til dem, der faktisk vil gå en ekstra mil på vegne af os alle – heller ikke selvom det betyder, at vi gør forskel på studerende.

7. Det er vigtigere at have et fritidsjob gennem hele sit uddannelsesliv end at have et perfekt eksamensbevis under armen bagefter.

Flere unge skal blive en del af et arbejdsfællesskab tidligere. I dag er der færre unge, der får et fritidsjob tidligt. Det er et problem for ambitionen om at skabe en myndiggørende fremtid.  Forskning viser, at fritidsjob kan forbedre skolegangen. Her får du værdifulde kompetencer, som uddannelsessystemet ikke alene kan give. Det er langt vigtigere – også for arbejdsgivere i fremtiden – end om eksamensbeviset er perfekt fra A til Z.

8. Velfærdsstaten skal udvikles gennem helhedspolitik i stedet for særinteressepolitik.

Vi skal skabe en langt mere helhedsorienteret velfærdsstat. Stærke særinteresser må ikke få os til at prioritere socialt skævt og skubbe de vigtigste udfordringer ned ad dagsordenen. Hvad nytter det med klapsalver over minimumsnormeringer i Gentofte Kommune, når der stadig ikke er kommet en national psykiatriplan for de næste 10 år? Velfærdsstaten skal i højere grad udvikles, så dem med det største behov får mere hjælp. Det kan sagtens sikres, uden middelklassens opbakning forsvinder.

9. Det skal bedre kunne betale sig at tjene penge på arbejde end at fastholde en magelig skattepolitisk borgfred.

Arbejde skal blive den stærkeste vej til frihed og muligheder for unge. Sådan er det desværre ikke i dag. Socialdemokratiet bakker op om en skattepolitisk borgfred på Christiansborg med højrefløjen, som gør arv- og boliggevinster mere værd end arbejde. Det bliver vi nødt til at vende på hovedet. Alle unge, der knokler for sig selv og fællesskabet, skal opleve, at arbejde belønnes mere end held og blodsbånd. Hvis arbejdet er den vigtigste kilde til selvoprettelse, bør det også belønnes af samfundet.

10. Politikerne skal fremtidssikre et organiseret arbejdsmarked, før de udvider velfærdsstaten.

En stærkere organisering på arbejdsmarkedet er den vigtigste forudsætning for, at unge har gode og værdige liv i alle døgnets 24 timer. Det er langt vigtigere for en myndiggørende fremtid, end at den offentligt finansierede del af velfærdssamfundet vokser. Hvad nytter det med gratis tandpleje eller psykologhjælp, hvis du ikke kan sove om natten, fordi du konstant er utryg i dit arbejdsliv? Vi skal have frihed og tryghed hele døgnet – ikke kun når vi besøger den offentlige velfærdsstat.

 

Du kan downloade oplægget her.